Qumar sənayesində kriptovalyutaların təsiri  – Pin Up AZ ekspert rəyi

Qumar sənayesində kriptovalyutaların təsiri  – Pin Up AZ ekspert rəyi

Hazırda yeni ödəniş metodları və texnologiyalar əyləncə sənayesinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu səbəbdən, tərəfindən xüsusilə kriptovalyuta seçimləri Pin Up AZ mütəxəssisləri və onların təsir dərəcəsini araşdıran böyük bir tədqiqat aparıldı. Sənayeyə necə təsir etdiyi və gələcəkdə nələrin gözlənilməsi barədə oxumağa davam edin.

Kriptovalyutaların sənayeyə daxil olması

Əvvəlcə, PinUp mütəxəssisləri vurğulayırlar ki, kriptovalyuta texnologiyaları artıq bir müddətdir əyləncə sənayesində istifadə olunur. Qumar sənayesi özü, dürüstlüyü izləmək və müxtəlif oyunçu müdafiə mexanizmləri ilə işləmək imkanı sayəsində, valyutaların miqyaslandırılması üçün cazibədar hesab olunur. İnkişafın bir neçə mərhələsi burada qeyd edilmişdir:

  • 2013. O vaxt ilk dəfə öz hesablarına pul qəbul edən və ya pul ödəyən əyləncə mərkəzləri peyda oldu. Onların populyarlığı o vaxt aşağı idi, çünki texnologiya hələ o qədər çox pərəstişkar qazanmamışdı;
  • 2016. Ağıllı müqavilələrin istifadəyə başlanması, Efirium blokçeynində maksimum dürüstlüyü təmin edirdi;
  • 2018. Texnologiyanın istifadəçilərinin sayının artması ilə birlikdə əlçatan olan əyləncə sayı da artmışdır.

Bu, yalnız minimal məhdudiyyətləri qoyur ki, bu da deməkdir ki, demək olar ki, hər bir oyun kriptovalyutalara əlavə edilə bilər. Həm əyləncə, həm də sikkə mütəxəssisləri buna müsbət reaksiya verirlər. Ümumiyyətlə qəbul edilir ki, onlayn kazinolar bu cür texnologiyaları təqdim edən ilk idilər.

Qumar oyunlarında kriptovalyutalardan istifadənin üstünlükləri

Texnologiyadan istifadə, müxtəlif qumar layihələrinə sahib olanların üzərinə düşür. Məhz bu səbəbdən Pin-Up online mütəxəssisləri bir neçə tipik üstünlükləri qeyd edə bilərlər:

  • Məxfilik. Köçürmələr izlənilə bilər, amma onların sahibini hesablamaq demək olar ki, mümkün deyil;
  • Anında köçürmələr. Pul göndərmək üçün lazım olan vaxt adətən az olur, bu da müxtəlif istifadəçilər tərəfindən bəyənilir;
  • Aşağı komissiyalar. Qazın ödənişi minimuma endirilir ki, bu da bir üstünlük ola bilər;
  • Sahənin şəffaflığı. Blokçeyn sayəsində hər hansı bir oyunda bütün köçürmələri izləmək mümkündür, beləliklə də dələduzluq şansları azaldılır.

Artıq əyləncə özü də təsir kriptovalyutaya göstərə bilər, çünki valyutanın dəyəri onların əlavə olunmasından asılı ola bilər. İndi blokçeyn dünya üzrə minlərlə istifadəçinin gündəlik həyatına daha çox nüfuz edir. Hətta ABB-Bank kimi müxtəlif maliyyə təşkilatları da bunu təsdiqləməyə başlayır.

Qumar sənayesi üçün çətinliklər və risklər

İndi Pin Up Azərbaycan mütəxəssisləri sənayenin üzləşəcəyi bir neçə ən çətin çətinlikləri qeyd edə bilərlər:

  • Tənzimləmə. Zaman keçdikcə daha çox hökumət texnologiyaya diqqət yetirir və onun üçün qanunlar yaratmağa çalışır;
  • Volatillik. Kriptovalyutaların dəyəri gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər ki, bu da onların istifadəsini daha riskli edir;
  • Dələduzluq. Çox məxfi sahədə dələduzların sayı mütləq çox olacaq.

Bu səbəblərdən texnologiya hər kəs üçün əlçatan olmalıdır. Bu, blokçeynin potensialından tam istifadə etməyə və gözlənilən nəticələri əldə etməyə kömək edir.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *